Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
Στην μελέτη του κτιρίου, βασικοί παράμετροι είναι η μορφολογία του εδάφους, ο προσανατολισμός, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η εκμετάλλευση των χώρων, καθώς και οι λειτουργικές απαιτήσεις και το όραμα του ιδιοκτήτη.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Στην μελέτη του κτιρίου, βασικοί παράμετροι είναι η μορφολογία του εδάφους, ο προσανατολισμός, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η εκμετάλλευση των χώρων, καθώς και οι λειτουργικές απαιτήσεις και το όραμα του ιδιοκτήτη.

Stay in touch

Close [ivory-search id="302" title="Default Search Form"]