Εκθεσιακοί Χώροι
Στόχος η κεντρική ιδέα σχεδιασμού του χώρου, άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρική ταυτότητα. Με τα μέσα τεχνολογίας, τον εξειδικευμένο φωτισμό και τον αφαιρετικό σχεδιασμό του χώρου, επιτυγχάνεται η προώθηση και προβολή των προϊόντων.

Εκθεσιακοί Χώροι

Στόχος η κεντρική ιδέα σχεδιασμού του χώρου, άρρηκτα συνδεδεμένη με την εταιρική ταυτότητα. Με τα μέσα τεχνολογίας, τον εξειδικευμένο φωτισμό και τον αφαιρετικό σχεδιασμό του χώρου, επιτυγχάνεται η προώθηση και προβολή των προϊόντων.

Stay in touch

Close [ivory-search id="302" title="Default Search Form"]